Blog

Analityka HR – co robią najlepsze firmy?

Co w obszarze analityki HR odróżnia firmy, które osiągają wysokie wyniki od tych, którym wiedzie się gorzej? Jakiego typu działania podejmują? Z jakich narzędzi korzystają?

Ciekawych wniosków w tym zakresie dostarcza badanie Deloitte „High-Impact People Analytics”. * Na podstawie uzyskanych wyników wskazano 4 praktyki, które odróżniają organizacje osiągające wysokie wyniki od ich mniej skutecznych odpowiedników:

1. Przyśpieszony rozwój dzięki technologii

Szybko rozwijająca się technologia oferuje dzisiaj firmom wiele możliwości wsparcia w analityce HR, zaczynając od audytu danych, poprzez ich zbieranie, po układanie w wizualne dashboardy z automatycznymi rekomendacjami. Trudno się więc dziwić, że ponad 70% organizacji, które brały udział w badaniu Deloitte, zadeklarowało, że zainwestowały w narzędzia do analityki HR w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a ponad 50% planowało zainwestować w nie w następnych 12 miesiącach.

W porównaniu z organizacjami o niskich wynikach, organizacje o wysokich wynikach:

  • 2x częściej korzystają ze specjalistycznych narzędzi i oprogramowania w zakresie people analytics

Używają jednak tych narzędzi do ulepszania, a nie zastępowania strategii w obszarze analityki hr

2. Budowanie kultury opartej na danych

Kultura, która ceni podejmowanie decyzji  i działań w oparciu o dane okazała się być w firmach biorących udział w badaniu Delloite jednym z kluczowych elementów wpływających na performance organizacji.

W porównaniu z organizacjami o niskich wynikach, organizacje o wysokich wynikach:

  • 2,6x częściej traktują dane i analitykę jako jeden z kluczowych zasobów w budowaniu przewagi konkurencyjnej
  • 2,1x częściej komunikują ważność podejmowania decyzji w oparciu o dane.

3. Budowanie zaufania i transparentności

Efektywne zarządzanie danymi (np. dbanie o rzetelność, przejrzystość, bezpieczeństwo i legalność danych) jest kwestią fundamentalną w analityce HR. Firmy, które osiągają wysokie wyniki idą w zarządzaniu danymi jednak o krok dalej. W swoich działaniach uwzględniają także kwestie etyczne i koncentrują się nie tylko na tym co musi być zrobione, ale także na tym co można by jeszcze zrobić .

W porównaniu z organizacjami o niskich wynikach, organizacje o wysokich wynikach:

  • 1,6x częściej komunikują pracownikom w jaki sposób ich dane są zbierane i wykorzystywane
  • 3,5x częściej komunikują wnioski i wartość płynącą z analizy danych pracowników

4. Koncentracja na przyszłości

Firmy, które osiągają wysokie wyniki, przekładając wnioski z analiz na konkretne działania, biorą pod uwagę nie tylko to co już się wydarzyło. Równie ważne jest dla nich to co może wydarzyć się w przyszłości. Dlatego często korzystają z narzędzi zarządzania zorientowanych na przyszłość. Przykładem takiego narzędzia jest planowanie scenariuszowe, które pomaga firmom odpowiednio się przygotować do nadchodzących wyzwań, a także jest silnym bodźcem do działania i osiągania lepszych wyników.

W porównaniu z organizacjami o niskich wynikach, organizacje o wysokich wynikach:

  • 6,6x częściej wykorzystują oparte na danych planowanie scenariuszowe
  • 3x częściej postrzegają planowanie zatrudniania jako ciągłą aktywność, a nie jednorazową czynność

A jak to wygląda na naszym rodzimym podwórku?

W Polsce większość firm jest dopiero na początku analitycznej drogi, podejmując pierwsze próby wdrażania analityki HR w swoich działaniach. Tym bardziej warto podpatrywać, co w obszarze people analytics robią firmy, które osiągają wysokie wyniki i czerpać od nich inspiracje (oczywiście pamiętając o konieczności dostosowania działań do realiów naszej organizacji).

Zobacz wpis- Jak postawić pierwsze kroki w analityce HR?

*The Insights-to-Action journey. Using data and analytics to make better people decisions and drive business outcomes. Deloitte, 2021.

Posty powiązane

Zostaw komentarz

Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia z korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.