Analityka danych HR

Analiza danych HR

Zebrałeś dane w swojej organizacji? Chcesz je przeanalizować i wyciągnąć wartościowe wnioski dla
Twojej firmy. Pomożemy Ci w tym!

Przeanalizujemy Twoje dane, wyciągniemy wnioski, przygotujemy rekomendacje i wraz z Tobą
zakomunikujemy je w taki sposób, aby wywrzeć wpływ na organizację i Top-management.

Jakie analizy wykonujemy?

Reporting

podstawowe analizy, które pozwalają przedstawić i podsumować dane w organizacji. Pokazują kluczowe wnioski i rekomendacje.

Analytics

zaawansowane analizy pozwalające na wielowymiarową analizę danych i wyciąganie wniosków o mechanizmach działania firmy. Pokazują przyczyny i mechanizmy analizowanych zjawisk.

Przykłady analiz

Analiza czynników wpływających na efektywność pracowników

Clustering – wykrywanie High i Low Performers na podstawie różnych źródeł danych

Obliczanie i raportowanie wskaźników rotacji

Analiza kosztów rotacji

Analiza przyczyn rotacji

Przewidywanie poziomu rotacji

Obliczanie i raportowanie wskaźników absencji

Analiza kosztów absencji

Analiza przyczyn absencji

Przewidywanie poziomu absencji

Obliczanie kluczowych wskaźników rekrutacji oraz ich raportowanie

Analiza kosztów oraz czasu rekrutacji

Analiza efektywności procesu selekcji oraz trafności narzędzi selekcji

Analiza candidade eperience oraz zadowolenia menedżerów z procesu rekrutacji

Obliczanie kluczowych wskaźników szkoleń i rozwoju oraz ich raportowanie

Analiza kosztów szkoleń

Analiza jakości oraz efektywności programów szkoleniowych

Analiza przyczyn braku efektywności działań rozwojowych

Analiza potrzeb rozwojowych pracowników

Szacowanie wpływu działań rozwojowych na efekty biznesowe

Obliczanie i raportowanie najważniejszych wskaźników EB

Analiza kosztów i efektywności działań EB

Analiza danych dotyczących candidate experience i postrzegania marki pracodawcy

Analiza danych z badań satysfakcji i zaangażowania

Walidacja narzędzi do badania satysfakcji i zaangażowania

Analiza wpływu zaangażowania pracowników na inne wskaźniki w firmie

Obliczanie kluczowych wskaźników efektywności wynagrodzeń i benefitów

Analiza zadowolenia z wynagrodzeń i benefitów

Analiza sprawiedliwości wynagradzania np. gender pay gap

Analiza sprawiedliwości wynagradzania

Wykrywanie potencjalnej dyskryminacji pracowników w wybranych procesach np. dyskryminacja w awansach, rekrutacji, procesach ocen

 

Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia z korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.